Informatie

Algemeen
Fotoclub ’t Gooi is opgericht in 1924 en heeft ± 25 enthousiaste leden. De leden stimuleren elkaar in clubverband tot het maken van betere foto’s. Naast de fotografische inhoud van de avonden heeft het onderlinge, ongedwongen contact ook een sociaal aspect.
De leden komen eens in de 14 dagen, op woensdagavond, bijeen in Wijkcentrum “Lopes Dias”, Lopes Diaslaan 213, 1222 VE te Hilversum.

Clubavonden
De clubavonden hebben onder andere de volgende onderwerpen Het bespreken van alle vormen van fotografische uitbeelding. Dat zijn Af-drukken op papier en digitale bestanden in zowel kleur als zwart wit. Al deze opnames worden getoond en van opbouwend commentaar voorzien. Er wordt onder andere gekeken naar compositie, inhoud, belichting en de manier waarop het onderwerp in beeld is gebracht. De leden tonen niet alleen de bekende genres zoals landschap-, mensen-, architectuur-, reis-, en portretfotografie maar ook bewerkte foto‘s. Voor het laten zien van digitale bestanden maken we gebruik van laptop en beamer. Het zien en bespreken van werk van anderen is leerzaam voor fotografen. Daarom nodigen we ook sprekers uit die een specifiek onderwerp behande-len. We organiseren uitwisselingen met andere fotoclubs en kijken naar foto-collecties.

Technische informatie
Tijdens de besprekingen wordt ook technische informatie verstrekt. De leden geven elkaar adviezen om de getoonde foto’s te kunnen verbeteren. Adviezen over de opname maar ook over het afwerken van de foto. Als blijkt dat bepaalde kennis voor meerdere leden interessant is wordt er een speciale avond georganiseerd waarbij dieper wordt ingegaan op deze materie. We gebruiken daarvoor de tussenliggende “vrije” dinsdagavonden. Deze technische informatie omvat alle aspecten van de fotografie. De werking van de camera, het verbeteren van de opname door beeldbewerking, het afdrukken en de presentatiemogelijkheden. Tevens adviseren de leden elkaar bij de aanschaf van middelen.

Andere activiteiten
Exposities
We streven ernaar om minimaal één keer per jaar een fototentoonstelling in te richten met eigen werk. Fotoclub ‘t Gooi is ook deelnemer van de twee jaarlijkse exposities in de kunstroute: “Louette Fontein” in de Trappenberg. Ook worden de leden in de gelegenheid gesteld een eigen fotopagina te hebben op onze eigen website.

Clubtochten
Een populair onderdeel van ons programma is het organiseren van clubtoch-ten of foto-excursies. Met de leden gaan we naar een van tevoren uitgeko-zen locatie waar elke fotograaf in zijn eigen stijl foto’s maakt. Het bespreken van de resultaten is verassend en leerzaam. Iedere keer blijkt weer hoe verschillend de onderwerpen in hetzelfde gebied door de leden worden gefotografeerd. Resultaten van de clubtocht zijn te vinden op de website.

Nieuwsbrief
Ons clubblad; “De Reflector” is een infobulletin, dat vóór elke clubavond per e-mail of per post wordt verzonden. Het houdt je op de hoogte van alle activiteiten of wijzigingen daarvan.

Fotobond /afdeling Utrecht / ’t Gooi
De club is aangesloten bij de landelijke Fotobond en opgenomen in haar afdeling “Utrecht / ’t Gooi”. Door de afdeling en de Fotobond worden allerlei activiteiten georganiseerd op regionaal en landelijk niveau. De fotoclub stimuleert het meedoen en het bezoeken van deze activiteiten. Als lid ontvang je ook het landelijke fotoblad “Fotobond in beeld”. Zie ook: www.fotobond-utrechtgooi.nl en www.fotobond.nl

Contact
Mail: info@fctgooi.nl

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.