Expositie 90 jarig jublieum

Van handgeschreven notulen tot mail, van analoog naar digitaal, van zwart-wit tot kleur en photoshop-schilderijen, van foto’s en dia’s tot beamer-pictures. Fotoclub ’t Gooi heeft in haar negentigjarig bestaan alle trends meegemaakt en alle technieken gebruikt.

De club is op 24 september 1924 opgericht in Hilversum door een groep notabelen. Dat gebeurde onder leiding van de fotozaak-eigenaar Van der Enden. De toenmalige burgemeester Lambooy was beschermheer. Van elke clubbijeenkomst werd uitgebreid verslag gedaan, met de kroontjespen. Die verslagen werden door alle aanwezigen ondertekend, alsof het plechtige overeenkomsten betrof. In de eerste decennia ging het natuurlijk om zwart-witfotografie, om het ontwikkelen en afdrukken en om de apparatuur. Zo kon men een hele avond praten over de extra lens die één van de leden voor een klein vermogen had aangeschaft.

Om nieuwe leden te werven stond, in 1928, een stukje in de krant. Voor ƒ3,- per jaar kon men donateur worden. Dat werkte, want in een later jaarverslag werd een toename gemeld, van 12 naar 17 donateurs. In 1933 werd gewag gemaakt van een wedstrijd en expositie voor fotoclubs in ’t Gooi en omstreken. Daarvoor had prinses Juliana hoge prijzen beschikbaar gesteld. Met trots werd vermeld dat álle prij-zen door fotoclub ’t Gooi waren gewonnen.

In april 1940 wordt een bloesemtocht voorgesteld, maar de voorzitter merkt op dat “door de staat van Beleg men op openbare wegen voorzichtig moet zyn met een fototoestel te loopen”. In oorlogstijd gingen de clubavonden van “Hilversumse Vereeniging van Amateurfotografen” overigens gewoon door en werden in het land circulerende collecties lantaarnplaatjes en foto’s getoond. Sprekers hadden vanwege de verplichte verduistering af en toe moeite de vereniging te vinden. De vergaderverslagen laten weinig zien van de oorlogsperikelen – het ging over ‘causerieën’, foto’s en projecties. Ook de clubtochten werden steeds goed bezocht. Vlak na de oorlog vermeldden de notulen simpelweg dat “in verband met hun gedragingen in oorlogstijd” twee leden zijn geroyeerd.

Als fotoclub ’t Gooi ergens in Nederland of België op fotosafari gaat, nemen altijd veel leden daaraan deel. In 1964 werd bijvoorbeeld besloten om maandelijks een zondagochtend-clubtocht te organi-seren met de fiets, “zulks ter versteviging der clubgeest en beenspieren”. Maar de bandenkwaliteit was toen blijkbaar niet zo best, want in de verslagen wordt 31 x een lekke band genoemd als reden om niet, of te laat, te komen…

Het is heel bijzonder om te lezen over Victor Kugler, bevriend met de vader van Anne Frank. Kort na de oorlog is hij een periode voorzitter geweest van de fotoclub. Tijdens de oorlog bedacht hij de boekenkast die ‘het Achterhuis’ camoufleerde. De conservatoren hebben onlangs uit het clubarchief interessante en unieke informatie verkregen en als tegenprestatie een privé-rondleiding voor de leden verzorgd.

Dit jaar viert de fotoclub haar 90-jarig bestaan, trots op het verleden en springlevend in het heden van de digitale fotografie. Clubavonden-met-beamer, zodat ieder elkaars foto’s kan zien en beoordelen. Geen gepraat over toestellen, lenzen of printers; het elitaire is er inmiddels echt wel vanaf nu iedereen over fotoapparatuur beschikt, groot, klein, verpakt als telefoon… Wel steeds bespreking en vergelijking van thematische en vrije foto’s, en beraad over clubtochten, workshops of deelname aan tentoonstellingen. In dit jubileumjaar wordt een expositie gehouden rond het thema ‘Straatfotografie’.

De expositie is geopend door de Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes, op zaterdag 4 oktober om 16:00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Jubileumexpositie 90 Jaar

Flickr Album Gallery Powered By: Weblizar